Kanal 28'de Hasan Arlı ile Bozkır Günleri Başlıyor.

0 yorum

Bozkır Hisarlık Mahallemiz sakinlerinden etkinliklerin yeni gözde sunucularından Hasan Arlı radyo programı ile dinleyicileri ile buluşacak. 

Kanal 28'de 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü öğlen saat 12:00 ile 14:00 arasında Konya Bozkır günleri programlarında sevenleri ile buluşacak. 

Konya Bozkır Günleri programını izlemek için tüm hemşehrilerimizi ekran başına davet ediyoruz. 

Sırıstat Haber Merkezi: Yakup Çetin

M A L A Z G İ R T

0 yorum

​1071'de Malazgirt'te doğdum.

2016' da Anadolu da yaşarım.

Bu vatanı bana yurt yapan

Alparslan benim hakanım.

Aklını almak görevim olsun.

Vatanıma kurşun sıkanın

Tarihin derinliklerinde benim,

Adım, köküm kökenim.

Bu topraklarda yaşayan benim canlarım.

Topraklarla yoğrulmuş, oluk oluk akan kan benim,

Vatan bölünür elden giderse ,

Ne anlamı kalır,  bu canın,bu tenin.

Sen esarete alışık değilsin, vatana sahip çık evladım.

Malazgirt, Malazgirt şanlı tarihim.

Malazgirt'te doğdum.

Cumhuriyet  benim adım.

Sana miras bıraktım bu vatanı

Bu vatana sahip çık evladım.

Malazgirt, Malazgirt  şanlı tarihim.

Son topraklarım, son vatanım

Sen olmazsan ne yaparım, nerde yaşarım.

Cennet vatanım…..!

Hüseyin BORAZAN
Emekli Adliye Yazı İşleri Müdürü

ARDIÇLARİÇİ

0 yorum
 
 

ARDIÇLARİÇİ

Ocak yaktım çay demledim oturdum

Göle doğru ardıçların içinde

İsli demlik kadeh kadeh bitirdim

Göle doğru ardıçların içinde

 

Hafif rüzgar çiğdem çiçek kokusu

O dağların o taşların sekisi

Ardıç kaplı tabiatın dokusu

Göle doğru ardıçların içinde

 

Karşı katran beri meşe fidanı

Selam verir oğlak kuzu güdeni

Yaylasına obasına gideni

Göle doğru ardıçların içinde

 

Yan tarafta keklik ötüp şakıyor

Kar suları şırıl şırıl akıyor

O ceylanlar can evimi yakıyor

Göle doğru ardıçların içinde

 

Önün vadi zümrüt gibi meralar

Kıvrım kıvrım ortasında dereler

Cennettendir sanırsın bu kareler

Göle doğru ardıçların içinde

 

Bozkır-iyi düşünceler salladı

Gurbet elden nice selam yolladı

Gitmek için bir fırsatı kolladı

Göle doğru ardıçların içinde

Adnan SİVRİ/BOZKIR-İ 18.03.2016/ANKARA

YETİM

0 yorum
 
 

YETİM

Boynu bükük bakıyor

Yetim kalmış yavrucuk

Gözyaşları akıyor

Yetim kalmış yavrucuk

 

Baba deyip yanıyor

Gecelerde anıyor

Ciğerinden kanıyor

Yetim kalmış yavrucuk

 

Kim tutacak elini

Kime yaslar belini

Dul bıraktı gelini

Yetim kalmış yavrucuk

 

Hazan vurdu gülünü

Lal eyledi dilini

Kaldıramaz kolunu

Yetim kalmış yavrucuk

 

Bozkır-i der babası

Agıt yakar obası

Özlemleri cabası

Yetim kalmış yavrucuk

Adnan SİVRİ/BOZKIR-İ  04.01.2016

OYUNLARIMIZ-13

0 yorum
 
 

OYUNLARIMIZ-13/ BİRDİRBİR
Takılmadan geçer hızlıca koşar
Birdirbir diyerek üstünden aşar
bazende dengesiz yerlere düşer
Çocukken oynardık biz bu oyunu


Gerilir de atlar uzuneşeğe
Sanki uzanırcasına kaba döşeğe
Ceviz oynanırdı gidip başşağa
Çocukken oynardık biz bu oyunu
…….
Bilyeler çift olur büyük ve küçük
Camenek denirdi şeffaf ve açık
Bilye olan ise plastiğe kaçık
Çocukken oynardık biz bu oyunu
……..
Pırlağı çevirir karda ve buzda
Oynanır soğukta sotede kuz da
Uğunur dönerken seyreyle az da
Çocukken oynardık biz bu oyunu


İldeğmez-meşeden yapılır anca
Ucuna kabara takılır önce
Mumlanır ipi de sarılır ince
Çocukken oynardık biz bu oyunu
…..
Avluda bahçede kurardık ocak
Sağdan soldan toplar biraz yakacak
Patatesler evden doludur kucak
Çocukken oynardık biz bu oyunu


Bozkır-i anlattın gerisi kalsın
Mutluluk arayan köylerde bilsin
Kalbince insan da hayrını bulsun
Çocukken oynardık biz bu oyunu
Adnan SİVRİ/BOZKIR-İ 15.03.2016/ANKARA

OYUNLARIMIZ-12

0 yorum
 
 

OYUNLARIMIZ-12/İP-BEŞTAŞ-DAMA

İp sallanır önce ikişer-birer

Çevrilirken araya oyuncu girer

Takılıncayadek bu oyun sürer

Çocukken oynardık biz bu oyunu

 

Gecesi gündüzü mevsimi ayı

Birer ikişer üçer fark etmez sayı

Ne kadar sığarsa o kadar iyi

Çocukken oynardık biz bu oyunu

……

Beştaş oynanır yaygındır çokça

Atılır tutulur havaya pekçe

Sıra sıra alıp adilce hakça

Çocukken oynardık biz bu oyunu

 

Birer birer ilkin, sonra da iki

Üçünü bir alır ardından teki

Dördü birden koyup alınca ta ki

Çocukken oynardık biz bu oyunu

 

Avuç içi ile önce atılır

Elinin üstünde terste tutulur

Oynanır sırayla yenilir ütülür

Çocukken oynardık biz bu oyunu

……

Üçtaş dokuztaşı damayı çizip

Kömür izine taşları dizip

Çentik ataraktan sayıyı yazıp

Çocukken oynardık biz bu oyunu

 

Tarlada bahçede dağda bayırda

Ovada obada evde çayırda

Fark etmez mekânı zaman ayırda

Çocukken oynardık biz bu oyunu

 

Böylece sürerdi bizim oyun da

Dağlarda otlarken sığır koyun da

Bildiğim bu kadar benden duyunda

Çocukken oynardık biz bu oyunu

Adnan SİVRİ/BOZKIR-İ  13.03.2016/ANKARA

OYUNLARIMIZ-11

0 yorum
 
 

OYUNLARIMIZ-11/KİPİ

Çember çevirirdik peşe koşardık

Yorulmazdık asla zevkle coşardık

Kim bilir akşama kaç dağ aşardık

Çocukken oynardık biz bu oyunu

 

Araç tekerinden keserdik bazı

Bisiklet jantından yapardı azı

Ellerde bir sopa sanırsın tazı

Çocukken oynardık biz bu oyunu

……………..

Kipiyi çizerdik toprağa düze

Ne bahara bakar ne de son güze

Ufacık taş bile eğlence bize

Çocukken oynardık biz bu oyunu

 

Kimine adımdır kimine sek sek

Çizgiye değmeden hepsini geçmek

Basarak ayağı oynanır tek tek

Çocukken oynardık biz bu oyunu

……..

Beklerken buğdayı elinde sopan

En kötü icattı yapılan sapan

Doruyu keserdi çatalı yapan

Çocukken oynardık biz bu oyunu

 

Bülbülü avlarlar konunca güle

Canına kast eder serçeye hele

Onlarda söylese gelse de dile

Çocukken oynardık biz bu oyunu

Adnan SİVRİ/BOZKIR-İ 12.03.2016/ANKARA

HAYATIM-LİSE YILLARI-3

0 yorum
 
 

HAYATIM-LİSE YILLARI-3

Hala derdik bizler; emmimin kızı

Çok misafir etti evinde bizi

Konya'ya gidersek uğrarız bazı

O günleri anıp yaşarım şimdi

 

Hamdi Dinç abimiz kocası olur

Hakkı çok bende yüreğim bilir

Sille Yolu deyince aklıma gelir

O günleri anıp yaşarım şimdi

 

O zaman adetti şeker sarımı

Çokta fazla idi inan sürümü

Kırığı döküğü kalır yarımı

O günleri anıp yaşarım şimdi

 

İkiyi de geçtik üçe dayandık

Belki de birazcık anca uyandık

Memlekete özlem hasret duyandık

O günleri anıp yaşarım şimdi

 

Staj yapmak için kalmıştık o yaz

Param da yok idi ekmeğim de az

Tek toz şeker yedim var idi biraz

O günleri anıp yaşarım şimdi

 

Üçüncü sınıfta ailem geldi

Gördüler ortamı halimi bildi

Rahattım o sene yüzümde güldü

O günleri anıp yaşarım şimdi

 

Sınava girmiştik kazandık o yaz

Teknik eğitimdi sevindik biraz

Ankara göründü çıkmazsa maraz

O günleri anıp yaşarım şimdi

 

Beleş değil tabi zorlukla geldik

Hayat şartlarını anladık bildik

Bazen ağladık da bazense güldük

O günleri anıp yaşarım şimdi

 

Boşa verilmemiş dünyada ömür

Basınçla ayrılır elmasla kömür

Çelik olmak için tavlanır demir

O günleri anıp yaşarım şimdi

Adnan SİVRİ/BOZKIR-İ  14.02.2016

HAYAL MİYDİ

0 yorum
 
 

HAYAL MİYDİ

Az bir döndüm yola doğru

Ayvalca'dan su içerken

Yüreğime girdi ağrı

Ayvalca'dan su içerken

 

Onu gördüm benzi solgun

Yürüyordu dalgın dalgın

Belki kırık belki yılgın

Ayvalca'dan su içerken

 

Afalladım içim yandı

Aklım şaştı gönül andı

Nefes değil dolan candı

Ayvalca'dan su içerken

 

Boğum Boğum Boğdu Beni

Hatıralar sağdı beni

İliklerden soğdu beni

Ayvalca'dan su içerken

 

Sendeledim çöktüm yere

Üstü arık altı dere

Bakamadım gitti nere

Ayvalca'dan su içerken

 

Ayıkınca şaştım anca

Düşünürüm ince ince

Yıllar geçmiş yıllar onca

Ayvalca'dan su içerken

 

Yirmisinde duruyordu

Kalbi sevda vuruyordu

Nasıl böyle yürüyordu

Ayvalca'dan su içerken

 

Bozkır-i bu farklı iş mi

Gerçek miydi yoksa düş mü

Yaz ortası gelen kış mı

Ayvalca'dan su içerken

Adnan SİVRİ/BOZKIR-İ 08.03.2016/ANKARA

YOL

0 yorum
 
 

YOL

Bir yunus var bir de Kasım

Belki tanış belki hasım

Unutulmaz iki isim

 

Bir dergâhta birleştiler

İstidatla gürleştiler

 

Tarih yazar böyle bunu

Tanıdık bak biz de onu

Kıskançlıksa işin sonu

 

Aynı mekan aynı yolda

Ayrılırlar iki kolda

 

Yunus gibi bir veliyle

Dalaşırken şaş yoluyla

Kendi etti öz eliyle

 

İbret oldu geleceğe

Maskaradır güleceğe

 

Sorgulamış nesebini

Beğenmemiş nisabını

Soracakmış hesabını

 

Bakın kendi sorgulanır

Had bilmezle vurgulanır

 

Hakikatli nice özü

Mahrum etmiş bundan bizi

Yırtıp atmış onca sözü

 

Hayra giden yola mani

Onca eser nerde hani

 

Kasım gibi anılırsın

Doğru sanır yanılırsın

Tenkit ile bilinirsin

 

Hakkı savun şekli bırak

Hakikatten olma ırak

 

Amelini salih eyle

Önce düşün olma böyle

Hakikati ayan söyle

 

Labirentte boğulursun

Kalbin kurur soğulursun

Adnan SİVRİ/BOZKIR-İ 6.3.2016 ANKARA